Onkologická a radioterapeutická klinika FN Plzeň

Stránky se aktualizují

Pro informace volejte 377 10 55 11 (recepce)

Budova onkologie

Cílem onkologické a radioterapeutické kliniky FN Plzeň je pomáhat lidem postiženým rakovinou.

Klademe velký důraz na kvalitu poskytovaných služeb a bezpečnost pacientů a zaměstnanců. Všichni naši zaměstnanci se podílí na dodržování daných parametrů systému sledování kvality poskytované péče. Naši zaměstnanci se kontinuálně vzdělávají, věnují se přednáškové, publikační a vědeckovýzkumné činnosti. Do péče o naše pacienty aplikujeme nejnovější vědecké poznatky, snažíme se v maximální možné míře uspokojovat očekávání a potřeby pacientů. Poskytovaná péče je zaměřena jak na pacienta, tak i na jeho příbuzné a blízké, vždy v souladu s etickým kodexem. Respektování lidské důstojnosti a zajištění bezpečí pacienta je naší prioritou.

Budova onkologie

Během pobytu na naší klinice o Vás bude pečovat multidisciplinární tým složený z lékařů, sester, zdravotnických asistentů, radiologických asistentů, ošetřovatelek, sanitářů a sanitářek. V případě jakýchkoli problémů se na kohokoli z nás vždy s důvěrou obraťte.

Kde nás najdete

Fakultní Nemocnice Plzeň‎
alej Svobody 80
304 60 Plzeň-Lochotín, Czech Republic